Skocz do zawartości
PILNE

Koniński sztab WOŚP: Na godz. 18:00 z puszek przekazanych do banku przez wolontariuszy zebrano 100 000 zł

LM.plWiadomościKramsk ma swoją strategię rozwoju. Jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców

Kramsk ma swoją strategię rozwoju. Jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców

Materiał promocyjny

Dodano:
Kramsk ma swoją strategię rozwoju. Jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców
Materiał promocyjny

Ma wyznaczać nowe kierunki, ale też spełniać oczekiwania społeczne. Radni gminy Kramsk przyjęli Strategię Rozwoju Gminy na lata 2022-2030.

Prace nad strategią trwały od dawna. Pod koniec ubiegłego roku odbyły się warsztaty dla przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych gminy i urzędników. W ich trakcie powstała lista plusów i minusów gminy. Wśród tych pierwszych wskazano bogatą ofertę sportowo-kulturalną, położenie, zintegrowane społeczeństwo, przedsiębiorczość mieszkańców oraz zaangażowanie gminy w pozyskiwanie środków unijnych. Minusy wiązały się z brakami związanymi z infrastrukturą techniczną: drogami, kanalizacją, gazociągiem, ale też z problemami dotyczącymi miejsc w przedszkolach i brakiem żłobka.

- Strategia  będzie odpowiadać na te wyzwania, które zostały zdiagnozowane. Będzie stanowiła w jednym jej wymiarze odpowiedź na zgłaszane postulaty – mówi Andrzej Nowak, wójt gminy Kramsk. - Z drugiej strony będą w niej zawarte zamiary o charakterze zagospodarowania przestrzennego. Trzecia rzecz to ukierunkowanie na to co jest potrzebą czasu, czyli kwestia hydrologii, niskoemisyjności i zachowania krajobrazu, który jest naszym udziałem – dodaje.

Wójt podkreśla, że na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby częściowo odpowiada działalność Centrum Usług Społecznych. Jeśli chodzi o inwestycje to wiele zależeć będzie od losu funduszy europejskich dedykowanych Polsce. Niemniej, strategia pozwala określić kierunek w jakim gmina powinna się rozwijać.

– Spełnia ona dwie podstawowe funkcje. Jest dokumentem dającym podstawy prawne do tego, by ubiegać się o pewne kategorie środków zewnętrznych. Z drugiej strony diagnozuje potrzeby i pozwala kierować te środki, które zostają w możliwościach gminy na realizację tych zadań, które zostały w diagnozach wyartykułowane – podkreśla Andrzej Nowak.

Strategia została przyjęta przez radnych podczas ostatniej sesji. Warto pamiętać, że może ona być nowelizowana.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole