Skocz do zawartości
LM.plWiadomości„Dobro gminy jest najważniejsze”. Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

„Dobro gminy jest najważniejsze”. Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

Dodano: , Żródło: LM.pl
„Dobro gminy jest najważniejsze”. Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania
gmina golina

„Gmina się rozwija, możemy być zadowoleni” – powiedziała podczas absolutoryjnej sesji wiceprzewodniczący golińskiej rady – Anna Kapturska. Wątpliwości nie było. Burmistrz Mirosław Durczyński uzyskał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok.

Sesję rozpoczęło przedstawienie przez burmistrza raportu o stanie gminy, który jak podkreślił Mirosław Durczyński, został okrojony do 105 stron.

– To podsumowanie naszej pracy w 2021 roku. Raport może być narzędziem do wzmacniania i rozwoju, a także debaty nad sytuacją naszej gminy – mówił.

W gminie Golina mieszka ponad 12 tysięcy mieszkańców, tylko w ubiegłym roku przybyło ich 116. Budżet to ponad 66 mln zł dochodów, a wydatki na poziomie 63 mln zł. Najwięcej pochłonęła opieka społeczna (ponad 23 mln zł) i oświata (ponad 19 mln zł). Wartość majątku gminy to ponad 113 mln zł, zwiększyła się o ponad 13 mln zł. Najważniejsze inwestycje, które w większości zostały zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych to: przebudowa i wyposażenie domu kultury, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Węglewie, przebudowa dróg i ulic na terenie gm. Golina, budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kraśnicy, budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gm. Golina, budowa zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim w Golinie, samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Węglew, montaż 234 opraw LED na golińskich osiedlach, budowa placu zabawy przy Szkole Podstawowej w Kawnicach oraz budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z instalacją przy Szkole Podstawowej w Radolinie. Burmistrz wyróżnił też sołectwa, które wzięły udział konkursach „Wielkopolska Odnowa Wsi”: Brzeźniak i Rosocha. Nie zabrakło również informacji o wykorzystaniu prawie 423 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego i 30 tys. zł w ramach funduszu osiedlowego.

- Był to kolejny rok zrównoważonego rozwoju gminy, ukierunkowanego na podniesienie standardu życia mieszkańców. W 2021 roku udało się zrealizować większość zamierzonych celów, przy jednoczesnym zrównoważeniu dochodów i wydatków. Dobry stan społeczno-gospodarczy i stabilna sytuacja finansowa pozwoliły na realizację zadań zawartych w budżecie na 2021 rok i wyzwania związane z pandemią COVID-19 – mówił Mirosław Durczyński.

Pozytywnie do raportu o stanie gminy odnieśli się wszyscy radni. Mirek Janusz zauważył jedynie, że w kolejnym chciałby więcej przeczytać o działaniach odnośnie terenów inwestycyjnych i dostępie do jeziora w Głodowie. Anna Kapturska podkreśliła, że w każdej miejscowości coś zostało zrobione.

– Nasza gmina się rozwija, przybywa nam mieszkańców, możemy być zadowoleni. Burmistrz bardzo dobrze gospodarzy, walczy o każde pieniądze. Możemy być wzorem dla innych gmin – powiedziała Kapturska.

Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 15 radnych. Jednogłośnie zdecydowano też o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

- Chciałem podziękować za ten rok pracy, bo to nasz wspólny wysiłek. Absolutorium otrzymuje burmistrz, ale nie byłoby tego bez naszej wspólnej pracy. Dobro gminy jest zawsze najważniejsze – mówił burmistrz Durczyński.

Na koniec nie zabrakło osobistych gratulacji i kwiatów dla burmistrza, sekretarza i skarbnika gminy.

„Dobro gminy jest najważniejsze”. Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania
„Dobro gminy jest najważniejsze”. Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania
„Dobro gminy jest najważniejsze”. Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania
„Dobro gminy jest najważniejsze”. Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania
„Dobro gminy jest najważniejsze”. Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania
„Dobro gminy jest najważniejsze”. Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania
„Dobro gminy jest najważniejsze”. Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole