Skocz do zawartości
LM.plWiadomościByły pytania, są odpowiedzi. Polska Spółka Gazownictwa się tłumaczy

Były pytania, są odpowiedzi. Polska Spółka Gazownictwa się tłumaczy

Dodano: , Żródło: LM.pl
Były pytania, są odpowiedzi. Polska Spółka Gazownictwa się tłumaczy
interwencja

Szlam w rowie odwadniającym w konińskim Niesłuszu pojawił się tydzień temu. Zaalarmowali nas zaniepokojeni mieszkańcy. Teraz Polska Spółka Gazownictwa wyjaśnia: „Podczas prac przewiertowych nastąpiło przesiąknięcie płuczki przez grunt”.

Rurociąg, którym doprowadzany jest gaz ziemny do Konina jest w końcu remontowany. Prace modernizacyjne zaczęły się po dziewięciu awariach rury, pismach mieszkańców ul. Przemysłowej i prezydenta Konina, a także decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina. W wyniku robót prowadzonych przez spółkę gazową, zamulony został rów.

- Podczas przeciskania rury pod naszymi ogrodami coś nie pykło. I szlam z piaskiem wyciekając w ogrodzie sąsiadki, wypełnił rów, odwadniający nasze osiedle – zaalarmował nas jeden z mieszkańców Niesłusza.

O to co się wydarzyło zapytaliśmy Polska Spółkę Gazownictwa. Teraz otrzymaliśmy odpowiedź. Okazuje się, że do „wypadku” doszło podczas prac przewiertowych przy wymianie odcinka sieci gazowej.

- Płuczka została zebrana przez pracowników firmy wykonawczej w dniu 23.09.2022 r. W tym samym dniu został też udrożniony rów odwadniający teren. W dniu 27.09.2022 r. została przeprowadzona wizja przy udziale przedstawiciela ZDM w Koninie. Podczas wizji nie stwierdzono zapadania się gruntu, ani innych szkód na działkach zlokalizowanych na trasie przewiertu, a wykonawca został zobligowany do zastosowania się do ewentualnych zaleceń. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana – informuje Departament Komunikacji PSG. - O wymianie sieci gazowej mieszkańcy zostali powiadomieniu przez PINB w Koninie poprzez doręczenie stosownej decyzji. Niezależnie od powyższego wykonawca informował indywidulanie właścicieli działek, na terenie których konieczne było użycie niezbędnego sprzętu. Na miejscu obecne są również służby techniczne Gazowni w Koninie, które na bieżąco udzielają wyjaśnień okolicznym mieszkańcom - dodaje.

 

Zdjęcie mieszkańca Niesłusza

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole